Помпи GRUNDFOS

Grundfos-UPA: циркулационна помпа за повишаване на налягането в системата

Grundfos-UPA: циркулационна помпа за повишаване на налягането в системата

Grundfos-JP: Самозасмукваща JET - помпа за водоснабдяване

Grundfos-JP: Самозасмукваща JET - помпа за водоснабдяване

JPA - самозасмукваща центробежна помпа

JPA - самозасмукваща центробежна помпа

NSBasic - несамозасмукващи центробежни помпи

NSBasic - несамозасмукващи центробежни помпи

PFBasic - периферна центробежна помпа

PFBasic - периферна центробежна помпа

Grundfos-CM/CME: близко-куплирани многостъпални центробежни помпи

Grundfos-CM/CME: близко-куплирани многостъпални центробежни помпи

Grundfos-CMBE: системи за повишаване на налягането с честотно управление

Grundfos-CMBE: системи за повишаване на налягането с честотно управление

Grundfos-CMV: Вертикална, многостъпална, центробежна помпа от близко-куплиран тип

Grundfos-CMV: Вертикална, многостъпална, центробежна помпа от близко-куплиран тип

Grundfos-CR, CRI, CRN: многостъпални центробежни помпи

Grundfos-CR, CRI, CRN: многостъпални центробежни помпи

Grundfos-CRE/CRIE/CRNE: Многостъпални центробежни помпи с електронно управление

Grundfos-CRE/CRIE/CRNE: Многостъпални центробежни помпи с електронно управление

Grundfos-NB: едностъпална центробежна помпа

Grundfos-NB: едностъпална центробежна помпа

Grundfos-NK/NKG: стандартни едностъпални помпи по EN 733, ISO 2858, ISO 5199

Grundfos-NK/NKG: стандартни едностъпални помпи по EN 733, ISO 2858, ISO 5199

Назад