Автоматика MJK

mjk-pHix Compact - трансмитер на pH, redox и температура

mjk-pHix Compact - трансмитер на pH, redox и температура

mjk-Oxix - трансмитер на разтворен кислород

mjk-Oxix - трансмитер на разтворен кислород

mjk-SuSix - трансмитер за замътеност и твърди частици

mjk-SuSix - трансмитер за замътеност и твърди частици

mjk-561 - температурен трансмитер

mjk-561 - температурен трансмитер

Назад