Grundfos-DMH: дозиращи помпи с хидравличен конрол на мембраната

Grundfos-DMH: дозиращи помпи с хидравличен конрол на мембраната. Приложения:

  • Петролна индустрия
  • Тежкотоварни процеси
  • Третиране на питейни води
  • Третиране на отпадни води  (третиране на утаечни/шламови води)
  • Целулозно-хартиена и текстилна промишленост

За повече информация и цени, моля изпратете ни запитване:

Изпрати запитване