Grundfos-S: vortex помпи с едноканални или многоканални работни колела за изпомпване и трансфер на отпадни води

Grundfos-S: vortex помпи с едноканални или многоканални работни колела за изпомпване и трансфер на отпадни води. Приложения:

  • Пренос на отпадни води
  • Пренос на нетретирана вода от естествен водоизточник
  • Изпомпване на вода с утайки
  • Изпомпване на промишлени води

За повече информация и цени, моля изпратете ни запитване:

Изпрати запитване