Grundfos-UNILIFT AP, KP: потопяеми дренажни помпи за отпадни води

Grundfos-UNILIFT: Потопяеми дренажни помпи за отпадни води.

 

Технически данни

Дебит: макс. 35 m3/h

Напор: макс. 18 m

Темп. на течността: 0 °C до +55 °C

Дълбочина на монтаж: макс. 25 m.

 

Приложения

• Дрениране на наводнени мазета

• Изпомпване на битова отпадна вода

• Понижаване нивото на подпочвени

води

• Изпразване на плувни басейни и

изкопни ями

• Изпразване на дренажни кладенци

• Изпразване на съдове и резервоари.

Характеристики и предимства

 

• Лесен монтаж

• Не се нуждаят от сервиз и

поддръжка.

За повече информация и цени, посетете електронния ни магазин POMPITE.bg , или ни изпратете запитване:

 

Изпрати запитване