Grundfos UPS2: универсалният циркулатор

Grundfos UPS2 е специално създадена за домашни отоплителни системи. Тя може да бъде използвана както като основен циркулатор в еднотръбна или двутръбна отоплителна система, така и като циркулатор в отделен клон на по-голяма система.

UPS2 е помпа с вграден Δp регулатор, което й дава възможност да се адаптира към системата, в зависимост от нейните характеристики и моментни състояния. С други думи, тя адаптира работната си точка към промени в отоплителната система, следствие на работата на изпълнителни механизми, като радиаторни термостати например. Затова, освен трите степени за управление на системи с постоянен поток, UPS2 разполага и с 3 пропорционални режима на работа. Превключването между отделните режими е изключително лесно – извършва се с последователно натискане на един-единствен бутон.

За повече детайли или цени, моля посетете електронния ни магазин  или  ни изпратете запитване:

Изпрати запитване