Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Приложение

 • Напълно автоматично водоснабдяване и повишаване на налягането в системи за жилищни, офисни и административни сгради, хотели, болници, магазини, както и в индустриални системи
 • Изпомпване на питейна вода и производствена вода, вода за охлаждане, вода за пожарогасене (без вода за пожарогасителни системи съгласно DIN 14462 и в съгласие с местните органи за противопожарна охрана) или вода за други технически цели, която не разяжда използваните материали нито по химичен, нито по механичен начин и която не съдържа абразивни или дълговлакнести частици.

Особености/Предимства при използване

 • Удобна за използване система съгласно DIN 1988
 • 2-6 паралелно свързани, вертикални центробежни помпи за високо налягане от неръждаема стомана от серията MVI
 • Табло за управление/регулиране Сomfort "CC", с микрокомпютърно управление с програмируема памет и напълно графичен сензорен дисплей, въвеждане на работните параметри с помощта на меню; при системи COR - с честотен преобразувател за безстепенно регулиране на основно натоварената помпа

Технически характеристики

 • Ел. захранване 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Температура на флуида макс. 50 °C (опционално 70 °C)
 • Работно налягане 16 bar (25 bar опционално)Входно налягане 10 bar
 • Присъед.размери/ном.диаметър от страната на крайното налягане R 1½" - DN 200
 • Присъед. размер/ном. диаметър от входната страна R 1½" - DN 200
 • Номинална скорост 2850 1/min
 • Степен на защита IP 54 (табло за управление CC)Защита с предпазители към мрежата AC 3 в съответствие с мощността на мотора и разпоредбите на електроразпределителното предприятие

Описание/Конструкция

 • Основна рама: поцинкована и снабдена с регулируеми на височина виброубиватели за много добра шумоизолация; други изпълнения при запитванеЗатръбяване: цялото затръбяване е от неръждаема стомана, подходящо за свързване на тръби от всички обичайни материали, използвани в сградната техника; затръбяването е изчислено съобразно общата хидравлична мощност на системата за повишаване на налягането
 • Помпи: използват се 2 до 6 паралелно включени помпи от сериите MVI 2 до MVI 95; всички части на тези помпи, които са в допир с флуида, са от неръждаема стомана, респ. над MVI 16.. - от сив чугун (с катафорезно покритие) респ. неръждаема стомана при запитване
 • Арматура: всяка помпа е окомплектована от страната на нагнетателя и от страната на смукателя с по една затваряща арматура с контролен знак DVGW или пръстеновидни спирателни клапани, а от страна на нагнетателя - с възвратен клапан със сертификат от DVGW
 • Разширителен мембранен съд: 8 l/PN 16, монтиран от страната на крайното налягане, с мембрана от бутил каучук, разрешен за използване за питейна вода съгласно Закона за защита на хранителните продукти; за инспекционни цели е окомплектован със спирателен кран с изпускател и с дренираща арматура съгласно DIN 4807
 • Сензор за налягане: 4 до 20 mA, монтиран от страната на крайното налягане, за задействане на централния контролер Comfort
 • Индикация на налягането: от страната на входното и на крайното налягане посредством манометри (ø 63 mm); допълнителна цифрова индикация на крайното налягане на буквено-цифрения сензорен дисплей на контролера Comfort Controller.
 • Табло за управление/регулатор: системата е оборудвана съобразно серията с регулатор Comfort CC; COR допълнително с честотен преобразувател

За повече информация и цени, моля изпратете ни запитване:

Изпрати запитване