Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Описание/Конструкция

 • Готова за присъединяване, заводски сглобена водоснабдителна система, монтирана върху основна рама от неръждаема стомана, включително виброубиватели, цялостно затръбяване от неръждаема стомана, включително всички необходими арматури и спирателни елементи (с изключение на спирателен кран от входната страна), комплект за контрол на налягането, центробежна помпа за високо налягане от неръждаема стомана с мокър ротор (MVIS) и табло за управление ER-1, монтирано и окабелено, готово за включване; в таблото за управление има електроника за изключване за защита от работа на сухо.
 • Разширителен мембранен съд: 8 l/PN16, монтиран от страната на крайното налягане, с мембрана от бутил каучук, разрешен за използване за питейна вода съгласно Закона за защита на хранителните продукти; за инспекционни цели е окомплектован със спирателен кран с изпускател и с дренираща арматура съгласно DIN 4807
 • Табло за управление: системата е оборудвана съобразно серията с регулатор Economy ER-1

Приложение

 • Напълно автоматично водоснабдяване при захранване от обществената водоснабдителна мрежа или от резервоар
 • Изпомпване на питейна вода, топла питейна вода, вода за охлаждане, вода за пожарогасене (без вода за пожарогасителни системи съгласно DIN 14462 и в съгласие с местните органи за противопожарна охрана) или вода за други битови нужди, която не разяжда използваните материали нито по химичен, нито по механичен начин и която не съдържа абразивни или дълговлакнести частици.

Особености/Предимства при използване

 • Почти безшумна при работа система благодарение на центробежната помпа за високо налягане от неръждаема стомана с мокър ротор
 • До 20 dB[A] по-тиха, отколкото традиционните системи със сравнима хидравлична мощност
 • Надеждна при експлоатация благодарение на комбинацията от помпи от серията MVIS с табло за управление ER-1

Технически характеристики

 • Ел. захранване 3~230/400 V ±10 %, 50 Hz (други изпълнения при запитване)
 • Температура на флуида макс. 50 °CТемпература на околната среда макс. 40 °C
 • Работно налягане 6 bar
 • Входно налягане 6 bar
 • Степени на налягане на превключване 6/10/16 bar
 • Присъед. размер/ном. диаметър от входната страна Rp 1¼ - Rp 1½
 • Присъед.размер/ном.диам. от страната на крайното налягане R 1¼
 • Номинална скорост 2800 1/min
 • Степен на защита IP 41
 • Мощност при превключване P2 max. при макс. 10 A = 4 kW (при > 4 kW последващо включен електромеханичен мощностен блок)
 • Защита с предпазители към мрежата [AC 3] в съответствие с мощността на мотора и разпоредбите на електроразпределителното предприятие
 • Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване):Чиста вода без утайки
 • Производствена вода, вода за охлаждане и климатизация и дъждовна вода
 • Питейна вода
 • Вода за пожарогасене

Забележка за работните флуиди: Допустими работни флуиди са като цяло води, които не разяждат използваните конструктивни материали нито по химически, нито по механичен начин и не съдържат абразивни или дълговлакнести компоненти.

За повече информация и цени, моля изпратете ни запитване:

Изпрати запитване