mjk-713: система за измерване на дебит в отворени канали

MJK-713: система за измерване на дебит в отворени канали. Измерването може да се извърши както в канали със стандартизиран профил - Parshal, Palmer&Bowls - така и в канали със свободно сечение. Измерването се базира или на използването на ултразвуков сензор, или чрез хидростатичен трансмитер за ниво. Характеризира се с лесна и непретенциозна експлоатация и надеждност на измерването

Изпрати запитване