mjk-Expert - хидростатични трансмитери на ниво

Expert - хидростатични трансмитери на ниво.

Приложение: за измерване на ниво във водни басейни, съдове, резервоари и др., чрез измерване на хидростатичното налягане. Могат да се използват както за чисти, така и за замърсени флуиди. Предлагат се и версии със сертификат за използване във взривоопасни среди

Изпрати запитване