mjk-MagFlux - Електромагнитен разходомер

MagFlux - Електромагнитен разходомер. Измерва разход на магнитнопроводими флуиди - както чисти, така и замърсени. Характеризира се с висок клас на точност (0,25%), наличие на стандартно вградени комуникации, меню на български език. Възможни варианти за монтаж на дисплея - компактно (върху уреда), дистанционно - когато се налага визуализация на данните на място, различно от монтажа на разходомера. ОДОБРЕН ТИП ЗА ТЪРГОВСКО МЕРЕНЕ от Български метрологичен институт

Изпрати запитване