mjk-pHix Compact - трансмитер на pH, redox и температура

mjk-pHix Compact - трансмитер на pH, redox и температура. С уникален дизайн и с внедрени иновативни технологии, инсталирането и експлоатацията му са елементарни. Посредством 2-проводна 4...20mA връзка, трансмитерът може да се калибрира, настройва за работа и да се интегрира във всяка Scada система 

Изпрати запитване