mjk-Pump Controller 701P - помпен контролер за управление на една или две помпи

mjk-Pump Controller 701P - помпен контролер, служещ за следене на ниво и управление на една помпа и един алармен сигнал, или две помпи с възможност за редуване

Изпрати запитване