mjk-Pump Controller 704 - микропроцесорен помпен контролер за управление на до 4 помпи

mjk-Pump Controller 704 - микропроцесорен помпен контролер за управление на до 4 помпи, базиран на измерване с ултразвук или хидростатичен датчик на ниво. Освен управление на помпите с възможност за редуване, контролерът дава сигнали за аларми, запаметява в регистър появата им и изчислява дебитите на помпите според работните им часове

Изпрати запитване