Имаш възможност да покажеш новините на всяка страница