Обемни дозиращи помпи с изместване на буталото (PDP) серия A-I

Дозиращите помпи с изместване на буталото (PDP - Positive Displacement Plunger) са произведени в съответствие със стандарт API 675. Множеството опции дават възможност за много комбинации, водещи до различни работни резултати, независимо от броя на ходовете или размера на буталата. Настройките на буталото могат да се правят както по време на работа, така и в покой. Точността на дозиране е в рамките на 1% в диапазона 10...100% от работния диапазон на помпата. Минимално изискваната характеристика NPSH (дълбочина на засмукване) зависи от размера на главата на помпата.

Изпрати запитване