Разходомери

SIEMENS е световен лидер в процесната автоматизация. Водени от идеята за пълен мониторинг и контрол на индустриалните процеси, фирмата предлага богата гама от полеви КИП.

Направлението SITRANS F е ориентирано към средствата за измерване на разход и дебит, или както често ги наричаме - разходомери или дебитомери. Това са уреди, които на базата на различни методи и конструктивни решения, ни дават информация за преминалите през тях флуиди. В зависимост от характеристиките на тези флуиди, разходомерите на SIEMENS могат да измерват обем, маса, вискозитет, плътност, енергия и др.

В зависимост от технологията на измерване, SITRANS F има три основни направления:

  • SITRANS F M: електромагнитни разходомери. Служат за измерване на дебита на магнитно проводими флуиди (като водата). Технологията им се базира на създаване на електромагнитно поле в потока на течнастта, която се измерва, благодарение на вградена в корпуса на уреда намотка. Потокът, който минава през разходомера, оказва влияние на полето. Измерването на промяната на интензитета на това електромагнитно поле, разходомерът превръща в стойности за обем – литри в секунда, в час, кубични метра на час и т.н. Електронният конвертор, който прави това, може да е монтиран директно върху уреда, а може и да е изнесен на дистанция от сензорната (проточна) част на разходомера.

В серията има разходомери за вода, за течности с висока температура, за такива с химични или абразивн и свойства, за използване в хранително-вкусовата промишленост.

  • SITRANS F US: ултразвукови разходомери. Използват технология, посредством която в проточната част има излъчвател на ултразвук, а в отсрещната стена на тръбата има огледало, което отразява излъчения сигнал. В зависимост от потока, времето, за което сигнала се връща обратно до излъчвателя, е различно. Това измерване се превръща от конвертора в стойност за обемен разход. Използването на този тип уреди е необходимо тогава, когато се измерва разход на магнитно непроводими флуиди, или пък се мери вода в тръбопроводи с големи диаметри.
  • SITRANS F C: кориолисови, или още наричани масови разходомери. Тяхното използване е в приложения, където наличието на въздушни фракции може да окаже съществено влияние върху обемно измерване. Ето защо, при този тип разходомери, се измерва масата на преминалия през уреда флуид, а не обема. Конструкцията на разходомера е тръбна, но не права, а във вид на серпентина. В нея се проявяват кориолисови сили, които се измерват посредством вградени пиезо датчици. Измерването на тези сили дава информация за масата продукт, преминал през разходомера за единица време. Характерно приложение на кориолисовият разходомер е например измерването на растителни масла, които са гъсти, и отделянето на въздуха в тях е трудно.

Както и при останалите типове разходомери, конверторът на данните може да е директно или дистанционно монтиран.

Други типове разходомери от серията: вихрови (vortex), турбинни, барабанни.

В обобщение: разходомерите SIEMENS от гамата SITRANS F могат да осигурят решение при всякакъв тип измерване, на всякакви флуиди. Имат разнообразни варианти на захранване, на монтаж, в зависимост от конкретното им приложение. Изключително разнообразни са опциите по отношение на комуникацията с тях. Притежават възможността да бъдат интегрирани както в съществуващи вече SCADA системи, така и в нови, използвайки най – различни протоколи: M-BUS, MODBUS, CANBUS и др.

За повече информация, за консултация, или интерес към направлението, моля обадете ни се, или ни изпратете запитване:

Изпрати запитване