Wilo-Drain LPC: самозасмукваща помпа за отпадни води

Wilo-Drain LPC: самозасмукваща помпа за отпадни води, за изпомпване на отпадни води с незначителни твърди примеси при:

• Строителни изкопи и малки езера

• Дъждуване, оросяване на градини и зелени площи

• Отводняване на просмукана вода

• Мобилно отводняване

За повече информация и цени, моля изпратете запитване:

Изпрати запитване