Wilo-Drain TP 50/TP 65: потопяема канализационна помпа

Wilo-Drain TP 50/TP 65: потопяема канализационна помпа за изпомпване на силно замърсени флуиди, като блоков агрегат с възможност за работа под залив за стационарен и мобилен мокър монтаж, от:

 • Жилищни сгради и селскостопански парцели
 • Отвеждане на отпадните води (извън сферата на действие на DIN EN 12050-1)
 • Водно стопанство
 • Екологична и водопречиствателна техника
 • Индустриални обекти

Особености/Предимства при използване

 • Корпус на мотора от неръждаема стомана 1.4301
 • Лесна експлоатация благодарение на монтирания поплавъчен превключвател (изпълнение А)
 • Малко тегло

Технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1 Режим на работа Непотопена: S2-8min, S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Термичен контрол на намотките
 • Макс. температура на флуида: 3 - 35 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Свободен сферичен проход: 44 mm

Окомплектовка/Функция

 • Монофазен вариант с кондензаторна кутия
 • Изпълнение A вкл. поплавъчен превключвател и щепсел
 • Термозащита на мотора
 • Лиценз ATEX (TP 65 3~ без поплавък)

Описание/Конструкция

Хидравлика Изходът откъм нагнетателната страна е изпълнен като хоризонтални фланцови връзки DN 50 bzw. DN 65 . За работни колела се използват едноканални работни колела (Е) или работни колела със свободен проход (F).

Мотор Моторите със сух ротор предават отделящата се топлина директно на околния флуид чрез частите на корпуса и могат да се експлоатират потопени в продължителен или прекъсващ работен режим. За предпазване на мотора от навлизането на флуиди е предвидена уплътнителна камера. Използваният за запълване флуид подлежи на потенциално биологично разграждане и не вреди на околната среда. Кабелите се предлагат с фиксирани дължини, кратни на 10 m. Изпълнение А разполага с поплавъчен превключвател и щепсел.

Уплътнение: Уплътнението от страната на флуида се осъществява посредством независещо от посоката на въртене механично уплътнение, а уплътнението от страната на мотора - посредством уплътнение на вала.

Материали

 • Корпус на помпата: PP‐GF30 (TP 50), PUR (TP 65)
 • Работно колело: PP-GF30 (работно колело със свободен проход), PUR (едноканално работно колело)
 • Вал: Неръждаема стомана 1.4404 Механично уплътнение от страна на помпата: SiC/SiC Уплътнение на вала от страна на мотора: NBR
 • Статично уплътнение NBR
 • Корпус на мотора: Неръждаема стомана 1.4301

Комплект на доставката

 • Готова за присъединяване помпа с 10 m захранващ кабел
 • 1-фазен вариант в изпълнение А с кондензаторна кутия и щепсел Шуко
 • 1-фазен вариант с кондензаторна кутия и свободен край на кабела
 • 3-фазен вариант в изпълнение А със щепсел СЕЕ 3-фазен вариант със свободен край на кабела
 • Изпълнение А с вграден поплавъчен превключвател
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Окомплектовка

 • Устройство за окачване Вериги
 • Възвратен клапан и шибърен вентил
 • Различни нагнетателни изходи и маркучи
 • Пускатели и релета

За повече информация и цени, моля изпратете запитване:

Изпрати запитване