Wilo-Drainlift FTS: помпена система за отпадни води със система за отделяне на твърди примеси

Wilo-Drainlift FTS: помпена система за отпадни води със система за отделяне на твърди примеси. Системата за отделяне на твърди примеси DrainLift FTS представлява помпена система за отпадни води за отводняване на търговски сгради и комплекси (напр. хотели, търговски центрове и т.н.). Необработени отпадни води, които не могат да се влеят в канализацията чрез естествен наклон, и отпадни води, които са под нивото на обратно подприщване, трябва да бъдат отвеждани до обществената канализация с помощта на автоматична система за повишаване на налягането съгласно DIN EN 12056/DIN 1986‐100. Отпадни води, които съдържат минерални масла или експлозивни вещества, трябва да преминават през маслени или бензинови отделители, а които съдържат пясък - през пясъкоуловител.

За повече информация и цени, моля изпратете запитване:

Изпрати запитване