Wilo-DrainLift L: помпена система за отпадни води с 1 или 2 вградени помпи

Wilo-DrainLift L: помпена система за отпадни води с 1 или 2 вградени помпи. Служи за дренажно отводняване на жилищни и търговски сгради (напр. ресторанти, търговски центрове и др.). Необработени отпадни води, които не могат по естествен начин да се влеят в канализацията, и отпадни води от тоалетни, които са под нивото на обратното подприщване, трябва съгласно DIN EN 12056/ DIN 1986-100 да бъдат отвеждани до обществената канализация с помощта на автоматична система за повишаване на налягането. Отпадни води, които съдържат минерални масла или експлозивни примеси, трябва да преминават през маслени или бензинови отделители, отпадни води, които съдържат мазнини - през отделители на мазнини, а отпадни води, които съдържат пясък - през пясъкоуловители. В случаите, когато при нормален режим на работа притокът към системата за повишаване на налягането не трябва да бъде прекъсван, трябва да се монтира система за повишаване на налягането с втори изпомпващ агрегат (DrainLift L2) със същата мощност, който при необходимост да се включва автоматично (DIN EN 12050-1 A1).

За повече информация и цени, моля изпратете запитване:

Изпрати запитване