Wilo-DrainLift M: помпена система за отпадни води с 1 или 2 вградени помпи

Wilo-DrainLift M: помпена система за отпадни води с 1 или 2 вградени помпи. Служи за дренажно отводняване на жилищни и търговски сгради (напр. ресторанти, търговски центрове и др.). Необработени отпадни води, които не могат по естествен начин да се влеят в канализацията, и отпадни води от тоалетни, които са под нивото на обратното подприщване, следва съгл. DIN EN 12056/DIN 1986‐-100 да бъдат отвеждани до обществената канализация с помощта на автоматична система за отводняване. Отпадни води, които съдържат минерални масла или експлозивни вещества, трябва да преминават през маслени или бензинови отделители, а които съдържат пясък - през пясъкоуловители. В случаите, когато по време на нормалната експлоатация не бива да се прекъсва притокът към системата за повишаване на налягането, трябва да се монтира помпена система с втори изпомпващ агрегат със същата мощност, който при нужда да се включи самостоятелно (DIN EN 12050‐-1 A1).

За повече информация и цени, моля изпратете запитване:

Изпрати запитване