Wilo-EMU 10" ... 24": потопяема помпа със степенна конструкция

Wilo-EMU 10" ... 24": потопяема помпа със степенна конструкция. Приложения:

• Водоснабдяване и снабдяване с питейна вода от сондажи и

цистерни

• Снабдяване с вода за технически нужди

• Комунално водоснабдяване

• Дъждуване и напояване

• Повишаване на налягането

• Изпомпване на вода в промишлени системи и отводняване

• Използване на геотермичната енергия

• Използване в морски сондажи

За повече информация и цени, моля изпратете запитване:

Изпрати запитване