Wilo-EMU FA потопяема канализационна помпа, отливка от неръждаема стомана

Wilo-EMU FA...RF: потопяема помпа за отпадни води без охладителна система, отливка от неръждаема стомана, за приложения в пречиствателни станции или промишлеността.

Особености/Предимства при използване

 • Експлоатационна надеждност благодарение на хидравличните системи със свободен проход и едноканалните хидравлични системи с голям свободен сферичен проход
 • Безопасност на процеса благодарение на опционалния контрол за уплътнителната камера

Технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа Непотопена: S2-15 или S2-30
 • Контрол на мотора: Температура на намотките
 • Степен на защита: IP68
 • Клас на изолация: H
 • Температура на флуида: 3…40 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Сферичен проход от 45 до 100 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m

Окомплектовка/Функция

 • Тежко, масивно изпълнение от сив чугун
 • Сухи мотори със защита при работа във взривоопасна среда по ATEX
 • Контрол на температурата на намотките

Описание/Конструкция

Потопяема канализационна помпа като блоков агрегат с възможност за работа под залив за стационарен и мобилен мокър монтаж. Хидравлична система Изходът към напорната страна е изпълнен като хоризонтални фланцови връзки. В зависимост от вида на хидравликата и работното колело допустимото сухо вещество е макс. 8%. Използват се форми на работни колела: Работно колело със свободен проход (W) Едноканално работно колело (E) Всяка едноканална хидравлика е снабдена с един подвижен или стационарен износващ се пръстен от закален материал. Те осигуряват дългосрочно постоянно висока ефективност на агрегата и минимизират разходите за поддръжка. Мотор Сухите мотори (мотори T) нямат собствена охладителна система и отдават отпадъчната си топлина през частите на корпуса директно в околния флуид. Затова моторите могат да се експлоатират потопени при непрекъснат режим на работа. В зависимост от размера си, за кратко те могат да се експлоатират и извадени в кратък режим на работа. При всички мотори е предвидена уплътнителна камера за предпазване на мотора от навлизане на флуид. Тази камера е достъпна отвън и опционално може да бъде контролирана чрез прътов електрод. Всички използвани запълващи флуиди могат да се разграждат биологично и са безвредни за околната среда. Кабелният вход е херметично залят, дължината на кабела е 10 m и кабелът има свободни краища. Уплътняване В зависимост от вида на мотора са възможни следните варианти за уплътняване от страна на флуида и от страна на мотора: Вариант Н: от страна на флуида с механично уплътнение, от страна на мотора с радиално уплътнение на вала Вариант G: две функциониращи независимо едно от друго механични уплътнения Сертификат за работа във взривоопасна среда Моторите имат сертификати за работа във взривоопасна среда по директивата за ATEX.

Материали

 • Корпус на помпата: EN-GJL-250
 • Работно колело: EN-GJL респ. EN-GJS
 • Статични уплътнения: NBR
 • Уплътнение от страната на флуида: Механично уплътнение от SiC/SiC
 • Уплътнение от страната на мотора (в зависимост от типа): - уплътнение на вала от NBR - механично уплътнение от SiC/SiC или графит/керамика
 • Корпус на мотора: EN-GJL-250
 • Вал: Неръждаема стомана 1.4021

Комплект на доставката

 • Готова за присъединяване потопяема помпа за отпадни води със 10 m захранващ кабел без щепсел
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Окомплектовка

 • Устройство за окачване или опорна плоча
 • Различни нагнетателни изходи и куплунги Щорц
 • Вериги
 • Крепежни комплекти със свързващ анкер
 • Табла за управление, релета и щепсели

За повече информация и цени, моля изпратете запитване:

Изпрати запитване