Wilo-HiMulti 3 високоефективна нормално засмукваща многостъпална помпа

Wilo-HiMulti 3 - нов модел (2016 г.) високоефективна многостъпална помпа с нормално засмукване, аксиален вход и радиален нагнетателен изход. Предназначена предимно за домакинството, помпата разполага с ефективна хидравлика (MEI 0,7), която в резултат значително намалява консумацията на ел. енергия. По този начин, помпата отговаря на изискванията на Директива ErP за 2017 г. Доставя се заедно с два присъединителни конектора за максимално лесен монтаж.

Приложение:

  • Водоснабдяване
  • Повишаване на налягането
  • Поливане и дъждуване
  • Трансфер на чиста вода

За повече информация, цени или друго, посетете електронния ни магазин POMPITE.bg, обадетете ни се, или ни изпратете запитване:

Изпрати запитване