WILO-HWJ: Хидрофорна система

WILO-HWJ: Хидрофорна система. Приложения:

  • Повишаване на налягането от централното водоснабдяване;
  • Водоснабдяване и напояване с използване на черпателен резервоар;
  • Водоснабдяване и напояване от подпочвени води, кладенци и водоеми;
  • Отводняване на наводнени подземни помещения

 

 

 

Изпрати запитване