WILO-Multipress HMP: Хидрофорна система

WILO-Multipress HMP: Хидрофорна система. Помпена домашна станция за изпомпване на вода от резервоари, малки езера, бари и кладенци за следните приложения:

  • Водоснабдяване
  • Напояване
  • Дъждуване
  • Оросяване в домашни условия
Изпрати запитване