Wilo-Rexa PRO потопяема помпа за отпадни води

Wilo-Rexa PRO - потопяема помпа за отпадни води за продължителен работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж, и за стационарен монтаж на сухо.

Приложения:

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености/Предимства при използване

 • Оптимизирани по КПД едноканални работни колела
 • Работни колела със свободен проход, непозволяващи задръстване
 • Серийно със сертификат за работа във взривоопасна среда по ATEX
 • Експлоатация с честотен преобразувател
 • Налични мотори IE3
 • Водоустойчив вход на кабела

Технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1 Режим на работа Непотопена: S2‑30 min; S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3…40 °C, макс. 60 °C за 3 min
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
 • Дължина на кабела: 10 m

Окомплектовка/Функция

 • Контрол на херметичността на моторното помещение
 • Контрол на температурата на намотката с биметален сензор
 • Монофазно изпълнение с разпределителна кутия с кондензатор

Описание/Конструкция

Потопяема канализационна помпа като блоков агрегат с възможност за работа под залив за стационарен и мобилен мокър монтаж, както и стационарен сух монтаж.

Хидравлика Изходът към напорната страна е изпълнен като хоризонтални фланцови връзки. Максималното възможно съдържание на сухо вещество е 8 % (в зависимост от хидравликата). Използват се работни колела със свободен проход и едноканални работни колела.

Мотор За задвижване се използват мотори със сух ротор в монофазно и трифазно изпълнение. При монофазни мотори кондензаторът е вграден в отделно табло за управление. В зависимост от мощността включването се осъществява с директно свързване или свързване звезда-триъгълник. Охлаждането на моторите се осъществява посредством околния флуид (работен флуид или въздух). При това отделената топлина се отвежда през корпуса на мотора. Моторите могат да се експлоатират потопени при продължителен режим (S1). В непотопен режим на работа са възможни режими на работа S1 (продължителен работен режим), S2 (кратковременен режим на работа) или S3 (прекъсващ работен режим), в зависимост от мощността на мотора. Освен това моторите са оборудвани със следните контролни устройства: Контрол на херметичността на моторното помещение Устройството за контрол на херметичността сигнализира навлизане на вода в моторното помещение. Термична защита на мотора Устройството за термична защита на мотора предпазва намотката на мотора от прегряване. За тази цел стандартно се използват биметални сензори. В допълнение моторът може да бъде оборудван с външен електрод в уплътнителната камера, за контрол на уплътнителната камера. Той сигнализира навлизане на вода в уплътнителната камера през механичното уплътнение от страната на флуида. Захранващият кабел стандартно е със свободни краища, с дължина от 10 m и е херметично залят. Уплътняване Между мотора и хидравликата се намира уплътнителна камера с уплътнение от страната на флуида и на мотора. Уплътнителната камера е напълнена с медицинско бяло масло. Уплътняването от страната на флуида и от страната на мотора става посредством две независимо въртящи се механични уплътнения.

Материали

 • Корпус на мотора: EN-GJL-250
 • Корпус на хидравликата: EN-GJL 250
 • Работно колело: EN-GJL 250
 • Статични уплътнения: NBR
 • Уплътнение от страна на помпата: SiC/SiC
 • Уплътнение от страна на мотора: C/MgSiO4
 • Край на вала: Неръждаема стомана 1.4021

Комплект на доставката

 • Потопяема канализационна помпа с 10 m кабел
 • Ръководство за експлоатация и поддръжка

Окомплектовка

 • Устройство за окачване или опорна плоча
 • Външен контрол на уплътнителната камера
 • Табла за управление, релета и щепсели
 • Крепежни комплекти със свързващ анкер
 • Вериги

За повече информация и цени, моля изпратете запитване:

Изпрати запитване