Wilo-Stratos GIGA: високоефективна, електронна циркулационна помпа с мокър ротор

Wilo-Stratos GIGA: циркулационна помпа с мокър ротор с резбово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността, за средни и големи циркулационни системи за отопление с гореща вода, климатизация, охлаждане, промишлени циркулационни системи.

Особености/Предимства при използване
- Светодиодна индикация на зададената напорна височина и съобщения за грешки
- Бързо и удобно електрическо свързване с щепсел Wilo
- Максимално лесно пускане в експлоатация и обслужване
- Осигуряване на работната готовност на системата посредством сборен сигнал за повреда
- Корпусът на помпата с катафорезно покритие (KTL) предпазва от корозия при образуване на кондензат.

Максимален дебит: до 60 кубични метра на час

Максимален напор: 16 метра

За повече техническа информация,  моля изпратете запитване:

Изпрати запитване