Wilo-Drain VC: вертикална помпа за отпадни води (помпа, монтирана върху стойка с мотор IE2)

Wilo-Drain VC: вертикална помпа за отпадни води (помпа, монтирана върху стойка с мотор IE2), за изпомпване на отпадни води:

• С твърди примеси с макс. Ø 5 mm, респ. Ø 7 mm (VC 40)

• Флуиди до 95 °C

• От помпени шахти

• С кондензат

• От мазета, застрашени от наводнение

За повече информация и цени, моля изпратете запитване:

Изпрати запитване